ஞாயிறு, 4 பிப்ரவரி, 2018

மிக மிகத் தூய்மையானது!?!?

பக்கெட்டிற்குள் அகப்பட்ட
எலிக்குஞ்சைப் போல இருக்கிறது
என் காதல்.
நாள் முடிந்த பின்னிரவில்
ஆண்மையின் புகார்களிலிருந்து
மெல்ல மெல்ல மேலெழும்பும் அது,
தன்னை முழுக்கடிக்கும்
பெரிய குமிழிகளைத் தேடிச் சோர்கிறது.
ஒரு சமயம் இதன் பொருட்டு
நன்றியுணர்வோடு பெருவிரலை நக்கும்.
பின் வெறியுடன் முன்னம் பற்களால்
கவ்வி விழுங்கும்.
மிகத்தூய்மையானது என்ற ஒன்றை
நான்  இந்தக் காதலைக் கொண்டு
மீட்க நினைத்த
ஒரு மத்தியான வேளையில் மீன் முட்களைக் கரக்முரக்கென கடித்துக் கொண்டிருந்த
பூனையிடம் இதைப் பற்றி வினவினேன்.
அது தன் சிவந்த நாக்கினால் உடலை
அழுத்தி அழுத்தி நக்கத் தொடங்கியது.
ஒரு வேளை அதுதான் பதிலோ!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக